Pages

Ads 468x60px

Otizmin Tipik Belirtileri

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler.Bu semptomlar çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorlukHerşeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermekUygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
Tehlikeye karşı duyarsızlıkGöz temasının çok az ya da hiç olmamasıSürekli aynı oyunları oynamak
Acıya karşı duyarsızlıkEkolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)Yanlız kalmayı tercih etmek


Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamakObjeleri kendi etrafında çevirmekSeslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık


Objelere gereksiz yere bağlanmakİhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmakAşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik
Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymakNormal öğrenme metodlarına karşı duyarsızlıkMotor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer)
ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki tipik belirtilerin gözden geçirilmesi, otizm teşhisi koyulması için yeterli değildir. Otizm teşhisi bu konunun uzmanları tarafından, detaylı inceleme yapıldıktan sonra koyulabilir. Profesör Rendle Short’un çalışmasından adapte edilmiştir*.
* Brisbane Children’s Hospital, University of Queensland, Australia.

Hiç yorum yok:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...